Hvor skal det hen?

Er din plasturtepotte ikke helt fri for jord, skal du bare smide den i din beholder til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2018-01-04T14:37:49+00:00