Hvor skal det hen?

Træbeton/Troldtekt kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til DEPONI

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet til deponi bliver kørt til et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-11-23T17:31:37+00:00