Hvor skal det hen?

De forskellige materialer i plasttermokanden kan kun meget vanskeligt skilles fra hinanden – derfor skal du bare smide den i din beholder til dagrenovation eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-09-04T10:04:55+00:00