Hvor skal det hen?

Tapeter er oftest fremstillet af papir, men alligevel kan vi desværre ikke genbruge dem. Tapeterne er nemlig behandlet med forskellige stoffer, der gør dem uegnet til genbrug – derfor skal du bare smide tapeterne i beholderen til dagrenovation eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til SMÅT BRÆNDBART.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din dagrenovationsbeholder, og indholdet fra SMÅT BRÆNDBART-containeren bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-11-23T13:14:58+00:00