Hvor skal det hen?

Der er overtryk i spraydåser, og det betyder, at de kan eksplodere, hvis de bliver brændt af. Derfor må spraydåser ikke komme i din beholder til restaffald, men skal i stedet afleveres på genbrugspladsen som farligt affald.
Hvis du har en Miljøkasse, kan du også aflevere spraydåser i den.

Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver brændt på et særligt anlæg.

Ny søgning
2018-02-19T10:54:55+00:00