Hvor skal det hen?

Spanske lofter består af mange forskellige materialer, der er umulige at skille fra hinanden. Derfor kan vi desværre ikke genanvende dem, og du skal i stedet aflevere dine spanske lofter på genbrugspladsen i containeren til deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Deponiaffald bliver afleveret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-09-04T11:28:08+00:00