Hvor skal det hen?

Snore og reb kan du smide i din beholder til restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til SMÅT BRÆNDBART.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder og containeren til småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2018-01-04T15:31:27+00:00