Hvor skal det hen?

Skumplast, der f.eks. har været brugt til indpakning af elektronik, kan vi desværre ikke genbruge. Derfor skal du bare smide det i din beholder til restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen som SMÅT BRÆNDBART.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder og containeren til småt brændbart bliver kørt til forbrænding. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2018-02-08T14:51:43+00:00