Hvor skal det hen?

Ting, der er fremstillet af blødt PVC, kan frigive klor, hvis det bliver brændt af. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke smider blødt PVC i dagrenovationsbeholderen, men i stedet afleverer det på genbrugspladsen i containeren til deponi

Hvad sker der med affaldet?

I dag kan vi hverken genbruge eller afbrænde PVC uden at skade miljøet. Derfor bliver blødt PVC indsamlet og opbevaret på vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i rundvandet.

Ny søgning
2017-09-04T10:13:40+00:00