Hvor skal det hen?

Puds, der ikke er hærdet, kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Det uhærdede puds bliver deponeret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-09-04T12:17:26+00:00