Hvor skal det hen?

Plast med rester af madvarer kan vi ikke genbruge – så det skal du bare smide i din beholder til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T12:49:42+00:00