Hvor skal det hen?

Du kan aflevere træpersienner på genbrugspladsen i containeren til STORT BRÆNDBART eller smide dem i din beholder til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til STORT BRÆNDBART bliver kørt til et anlæg i Skodsbøl, hvor det bliver forarbejdet og kørt til forbrænding. Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2018-01-04T14:32:28+00:00