Hvor skal det hen?

Indtil stoffet blev forbudt i 1977, blev PCB bl.a. brugt som blødgører i fugemasse. Stoffet er både miljø- og sundhedsskadeligt, og fuger, der indeholder PCB, skal derfor afleveres på genbrugspladsen som FARLIGT AFFALD.

Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver afleveret og brændt på et særligt anlæg til farligt affald.

Ny søgning
2017-12-28T15:16:53+00:00