Hvor skal det hen?

Parfumeflasker er fremstillet af hærdet glas, og derfor kan vi desværre ikke genbruge glasset – selvom flasken er tom.
Du kan aflevere tomme parfumeflasker på genbrugspladsen i containeren til DEPONI eller smide dem i din beholder til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet til deponi bliver kørt til et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet. Hvis du i stedet smider flasken i beholderen til restaffald, bliver indholdet afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2018-02-23T13:44:32+00:00