Hvor skal det hen?

Mursten og murbrokker med sod – f.eks. fra skorstene eller efter en brand – kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til DEPONI.

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet til deponi bliver kørt til et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2018-01-03T16:36:21+00:00