Hvor skal det hen?

Større master kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til IMPRÆGNERET TRÆ (Glansager: UDENDØRS TRÆ).

Hvad sker der med affaldet?

Det imprægnerede træ, du afleverer på vores genbrugspladser, bliver samlet på et anlæg ved genbrugspladsen i Skodsbøl. Herfra bliver træet sendt videre til Tyskland, hvor træet bliver brugt som forbrænding på særlige anlæg. Det er vigtigt at adskille imprægneret og ikke-imprægneret træ. Imprægneret træ kan nemlig afgive miljøskadelige stoffer, når det bliver brændt af.

Ny søgning
2017-12-28T13:16:41+00:00