Hvor skal det hen?

Kunstig marmor – f.eks fliser eller vinylgulv med påtrykt marmormønster – i stedet skal i containeren til DEPONI.
Spørg personalet på genbrugspladsen, hvis du er i tvivl, om din marmor er ægte.

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet til deponi bliver kørt til et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2018-01-03T16:20:03+00:00