Hvor skal det hen?

Mapper og brevordnere kan du smide i din beholder til dagrenovation eller på genbrugspladsen som småt brændbart. Indeholder mapperne papirer med fortrolige informationer, kan du aflevere papirerne i beholderen til fortrolige papirer, som du finder på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Fortrolige papirer bliver makuleret, så ingen ser dine oplysninger. Det makulerede papir bliver brugt igen i nye papirprodukter

Ny søgning
2017-08-14T10:01:11+00:00