Hvor skal det hen?

Mælkekartoner har en indvendig belægning, der betyder, at vi desværre ikke kan genbruge dem. Derfor skal du bare smide dem i din beholder til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme

Ny søgning
2017-12-29T12:39:53+00:00