Hvor skal det hen?

Hvis du har legetøj uden batterier og ledning, du ikke længere kan bruge, kan du må du altid gerne aflevere det i vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af det. Hvis legetøjet er i stykker eller på anden måde ødelagt, kan du smide det i din beholder til restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen som SMÅT BRÆNDBART.
Legetøj som dukker, biler mv. vil nemlig ofte bestå af flere mindre dele af forskellige materialer, der er umulige at adskille.

Hvad sker der med affaldet?

Hvis du aflevere ting til vores genbrugsbutikker, kan andre få glæde af dem. Hvis du i stedet smider dem i din restaffaldsbeholder eller i containeren med småt brændbart, bliver de afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2018-01-05T12:57:30+00:00