Hvor skal det hen?

Har du rester af kunstgødning, kan du aflevere det på genbrugspladsen som farligt affald – husk at aflevere kunstgødningen i originalpakken eller i en beholder, hvor det tydeligt fremgår, hvad indeholdet er.
Hvis du har en Miljøkasse, kan du også aflevere rester af kunstgødning i den.

Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald som kunstgødning bliver håndteret af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Ny søgning
2018-02-20T14:08:08+00:00