Hvor skal det hen?

Farvede glødepærer indeholder en del materialer, som vi hver for sig ville kunne genbruge. Desværre er det ikke praktisk muligt at adskille materialerne, og derfor skal du bare smide dem i beholderen til restaffald – eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder, og indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2018-02-19T10:24:58+00:00