Hvor skal det hen?

Plast, der knitrer, kan indeholde en form for plast, der ikke kan bruges igen. Derfor skal du bare smide ’knitreplast’ i beholderen til restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen som småt brændbart.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T13:10:33+00:00