Hvor skal det hen?

Du kan aflevere alle slags kemikalier på genbrugspladserne som FARLIGT AFFALD – men HUSK at du altid skal aflevere kemikalierne, så personalet tydeligt kan se, hvad det er. Hvis du f.eks. har ammoniakrester i et glas, kan du sætte en mærkat på glasset og skrive ‘ammoniak’ på. På den måde kan vi sikre, at kemikalierne bliver behandlet korrekt.
Hvis du har en Miljøkassen, kan du også aflevere kemikalier i den.

Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver afleveret og brændt på et særligt anlæg til farligt affald.

Ny søgning
2018-02-20T14:09:13+00:00