Hvor skal det hen?

Vi kan desværre ikke genbruge kassette eller videobånd, og dem skal du derfor bare smide i din beholder til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren til småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-06-12T11:58:39+00:00