Hvor skal det hen?

Tomme kaffeposer kan ligne metal – men det er de desværre ikke. Derfor skal du bare smide dem i din beholder til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T12:37:03+00:00