Hvor skal det hen?

Er dine kaffekapsler fulde af kaffegrums, skal du bare smide dem i beholderen til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T12:36:36+00:00