Hvor skal det hen?

Juicekartoner har en indvendig belægning, der desværre betyder, at vi ikke kan anvende pappet igen. Derfor skal du bare smide juicekartoner i beholderen til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T12:35:23+00:00