Hvor skal det hen?

Genbrugspladsen i containeren til IMPRÆGNERET TRÆ (på Glansager: UDENDØRSTRÆ).

Hvad sker der med affaldet?

Det er vigtigt at adskille imprægneret og ikke-imprægneret træ. Imprægneret træ kan nemlig afgive miljøskadelige stoffer, når det bliver brændt af. Det imprægnerede træ, du afleverer på vores genbrugspladser, bliver samlet på et anlæg ved genbrugspladsen i Skodsbøl. Herfra bliver træet sendt videre til Tyskland, hvor træet bliver brugt som forbrænding på særlige anlæg.

Ny søgning
2017-11-23T13:17:21+00:00