Hvor skal det hen?

Har plastfolien været i kontakt med madvarer, kan den ikke bruges igen. Derfor skal du bare smide den i beholderen til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T12:33:14+00:00