Hvor skal det hen?

Haveslanger er fremstillet af blødt PVC, der kan afgive gifte stoffer, hvis det bliver brændt af. Derfor skal du aflevere haveslanger på genbrugspladsen i containeren til deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet bliver deponeret på kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-05-19T11:59:44+00:00