Hvor skal det hen?

Glasfade, -skåle og -plader er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan genbruge. Derfor skal du smide glasfade, -skåle og -plader i din beholder til restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til DEPONI.
Hvis fadet, skålen eller pladen er gået i stykker, kan du pakke den ind i f.eks. en avis, inden du smider den i restaffaldsbeholderen. Så kommer skraldemanden ikke til skade.

Hvad sker der med affaldet?

Deponiaffald bliver opbevaret på vores kontrollerede deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-12-29T11:49:08+00:00