Hvor skal det hen?

Gummislanger skal du smide i beholderen til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din dagrenovationsbeholder og indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-05-18T11:42:27+00:00