Hvor skal det hen?

Er dit grydelåg af glas, skal du smide det i beholderen til restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen til deponi. Glaslåg er nemlig fremstillet af hærdet glas, der desværre ikke kan genbruges.

Hvad sker der med affaldet?

Deponiaffald bliver opbevaret på vores kontrollerede deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-12-29T12:31:36+00:00