Hvor skal det hen?

Når du skifter halmen i kaninburet eller tømmer bakken under kanariefuglene, skal du bare smide resterne i din beholder til restaffald. Du må nemlig ikke aflevere ekskrementer fra dyr på genbrugspladsen som f.eks. haveaffald, da der kan opstå smittefare.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2018-02-26T08:46:25+00:00