Hvor skal det hen?

Hvad du skal gøre med glasskår, kommer helt an på, hvilken type glas det drejer sig om:

Drikkeglas, karafler og ildfaste glasfade er typisk fremstillet af hærdet glas, der ikke kan bruges igen. Stammer dine glasskår herfra, skal du enten pakke glasskårene ind i f.eks. en avis og smide dem i din beholder til restaffald – eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til deponi.

Emballageglas som f.eks. marmeladeglas, vinflasker eller glas, der har indeholdt rødbeder eller lign., kan smeltes om og bruges igen. Stammer glasskårene fra denne type glas, kan du derfor roligt smide dem i din genbrugsbeholder – eller aflevere dem i beholderen til glas på genbrugspladsen.

Stammer dine glasskår fra andre typer glas, f.eks. ruder eller et drivhus, har det betydning, hvor store mængder det drejer sig om. Hvis der er tale om få glasskår, kan du også her pakke dem ind i en avis og smide dem i beholderen til dagrenovation. Har du en større mængde glasskår, kan du tage dem med på genbrugspladsen og her spørge en af genbrugsvejlederne, i hvilken container du kan aflevere glasskårene. Alt efter mængde og type af glas vil du kunne aflevere glasskårene i containeren til glas, til vinduer eller deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Hvad der sker med glasskårene kommer an på, hvilken type glas det drejer sig om. Noget glas vil blive smeltet om – andet vil blive kørt til deponi.

Ny søgning
2018-02-08T15:08:11+00:00