Hvor skal det hen?

Gipsplader og vådrumsgips skal du aflevere på genbrugspladsen i containeren til gips.

Hvad sker der med affaldet?

Gipsen bliver komposteret sammen med spildevandsslam. Derefter bliver det kørt ud på landbrugsjord som gødning.

Ny søgning
2017-05-04T11:05:44+00:00