Hvor skal det hen?

Ikke hærdet gips skal du aflevere på genbrugspladsen i containeren til deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Deponiaffald bliver opbevaret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-09-01T12:18:32+00:00