Hvor skal det hen?

Flydende fritureolie kan du aflevere i en lukket beholder på genbrugspladsen som FARLIGT AFFALD – husk at det skal stå på beholderen, at den indeholder fritureolie.
Hvis du har en Miljøkasse, kan du også aflevere afkølet, flydende fritureolie i en lukket beholder i kassen med tydelig mærkat på.

Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver behandlet på et særligt anlæg.

Ny søgning
2018-02-19T13:46:34+00:00