Hvor skal det hen?

Har du fotografier, du vil af med, kan du smide dem i din beholder til restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen som småt brændbart. Har du gamle fotoalbums, kunne du også overveje at aflevere dem til lokalhistorisk arkiv, hvor man bl.a. indsamler gamle fotografier, så de bliver bevaret for eftertiden.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder og containeren til småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T12:30:11+00:00