Hvor skal det hen?

Kan du rengøre foliebakken ved at skylle den, kan du smide den i din genbrugsbeholder eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til jern/metal. Er foliebakken ikke ren, skal du bare smide i din beholder til dagrenovation.

Hvad sker der med affaldet?

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.

Ny søgning
2017-04-03T11:16:46+00:00