Hvor skal det hen?

Det er vigtigt, at du opbevarer og transporterer flyvehavre i lukkede klare sække på vej til genbrugspladsen, hvor du kan aflevere det i containeren til SMÅT BRÆNDBART. Husk at kontakte personalet, inden du afleverer flyvehavre.
OBS: Flyvehavre er – på linje med bjørneklo – uønsket i Danmark, fordi den hvert år koster mange penge at bekæmpe og mindsker indtægterne for landbruget. Derfor er det lovpligtigt i Danmark at bekæmpe flyvehavre.

Hvad sker der med affaldet?

Ny søgning
2017-11-24T13:02:32+00:00