Hvor skal det hen?

Fibergips består af gips, tilsat papirfibre. Du kan aflevere plader af fibergips (også kaldet Fermacell) på genbrugspladsen i containeren til GIPS – husk at fjerne f.eks. trælister fra pladerne, inden du smider dem i containeren.

Hvad sker der med affaldet?

Gips bliver komposteret sammen med spildevandsslam. Derefter bliver det kørt ud på landbrugsjord som gødning.

Ny søgning
2018-01-04T14:43:44+00:00