Hvor skal det hen?

Hvis du har rester af dyrefoder – både tørfoder og foder på dåse – skal du smide det i din beholder til restaffald. Du kan IKKE aflevere dyrefoder på genbrugspladsen! Hvis du har mere foder, end du kan have i din restaffaldsbeholder, kan du købe en rød ekstra-sæk. De røde ekstra-sække koster 25 kr. og kan købes i Borgerservice, på genbrugspladserne eller i vores kundeservice på Ellegårdvej 8 i Sønderborg, og når sækken er fyldt, stiller du den bare ud til din restaffaldsbeholder, den dag den skal tømmes – så tager skraldemanden sækken med.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din beholder til restaffald bliver kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T12:07:05+00:00