Hvor skal det hen?

Drikkeglas er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan bruge igen. Derfor skal du smide drikkeglas i din beholder til dagrenovation, aflevere det på genbrugspladsen til deponi – eller til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem. Pak gerne glasset ind i f.eks. en avis, hvis du smider det i beholderen til dagrenovation – så kommer skraldemanden ikke til at skære sig på skårene.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme. Deponiaffald bliver opbevaret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-05-08T12:22:36+00:00