Hvor skal det hen?

Kan du ikke rengøre dåsen ved at skylle den med koldt vand, skal du bare smide den i beholderen til restaffald. Hvis du er i tvivl, om dåsen er ren nok – så smid den i restaffaldsbeholderen.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Ny søgning
2017-12-29T12:07:55+00:00