Hvor skal det hen?

Brændfarlige væsker kan du aflevere på genbrugspladserne som FARLIGT AFFALD – men HUSK at du altid skal aflevere væskerne, så personalet tydeligt kan se, hvad det er. Hvis du f.eks. har terpentinrester i et glas, kan du sætte en mærkat på glasset og skrive ‘terpentin’ på. På den måde kan vi sikre, at kemikalierne bliver behandlet korrekt.
Hvis du har en Miljøkassen, kan du også aflevere brændbare væsker i den.

Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Ny søgning
2018-02-20T16:14:22+00:00