Hvor skal det hen?

Uanset om bleerne har været brugt eller ej, skal du altid smide dem i din beholder til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-12-29T12:06:18+00:00