Hvor skal det hen?

Hvis du har blandet byggeaffald, som du ikke kan skille, kan vi desværre genbruge materialerne. Derfor skal du aflevere byggeaffaldet på genbrugspladsen i containeren til DEPONI.

Hvad sker der med affaldet?

Affald til deponi bliver kørt til et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-12-28T15:48:09+00:00