Hvor skal det hen?

Du kan aflevere bjørneklo i klare sække på genbrugspladsen i containeren til SMÅT BRÆNDBART. Husk at kontakte personalet, inden du afleverer bjørneklo.
OBS: Bjørneklo bliver også kaldt “Danmarks mest frygtede landskabsukrudt” – den kan nemlig udkonkurrere den naturlige bevoksning i meget store områder. Samtidig er saft fra bjørneklo giftig og kan skade din hud og øjne samt give voldsom eksem. Derfor er det vigtigt, at du er meget forsigtig, når du håndterer bjørneklo.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Ny søgning
2017-11-24T12:54:12+00:00